ORGANIZATORZY

Organizatorem cyklicznej konferencji „Logopedia jako nauka” jest Zespół Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, który został został powołany w 2019 roku z inicjatywy dr hab. Jolanty Panasiuk, prof. UMCS, członkini Rady Języka Polskiego w VII kadencji (2019-2022). Działalność Zespołu dotyczy logopedycznych aspektów w językowych zachowaniach Polaków i jest odpowiedzią na istotne problemy społeczne. Rzeczywistość pokazuje, że nieprawidłowości w użyciu języka często wynikają z mechanizmów biologicznych,  które wymagają rozpoznania i usprawnienia. Świadomość społeczna o istnieniu biologicznych przeszkód w realizacji poprawnej wypowiedzi jest niewielka, stąd znaczna jest liczba dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają istotne ograniczenia w posługiwaniu się językiem. Te ograniczenia powinny być trafnie rozpoznane i odpowiednio przełamywane. W tych przypadkach poprawne i skuteczne  użycie języka wymaga usprawniania biologicznych mechanizmów mowy. Skład Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy tworzą osoby o uznanym autorytecie naukowym w zakresie językoznawstwa i logopedii a także osoby związane z działaniami społecznymi na rzecz poprawy efektywności komunikacji, a także kształceniem specjalistów z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń mowy.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. Doskonalenie metodologicznych podstaw logopedii
  2. Rozwijanie świadomości społecznej o prawidłowościach rozwoju mowy, poprawnej wymowie i zaburzeniach mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych (akcja społeczna kierowana przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i  lekarzy);
  3. Ocena stanu sprawności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; 
  4. Ocena stanu sprawności językowych osób posługujących się zawodowo słowem mówionym
  5. Ocena stanu sprawności językowych i komunikacyjnych osób dorosłych leczonych z powodu schorzeń somatycznych, neurologicznych i psychicznych;
  6. Ocena rodzaju zaburzeń mowy i częstości ich występowania u dzieci, młodzieży i dorosłych;
  7. Przygotowanie programów działań profilaktycznych w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych, u których mogą wystąpić zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń somatycznych, neurologicznych i psychicznych;
  8. Przygotowanie raportu o stanie sprawności językowych i komunikacyjnych Polaków;
  9. Diagnozowanie i opiniowanie logopedyczne w szczególnych przypadkach na potrzeby różnych instytucji państwowych;
  10. Wypracowanie zasad profilaktyki i opieki logopedycznej w Polsce w instytucjach resortu oświaty i zdrowia.