REFERENCI

1. Prof. zw dr hab. Stanisław GrabiasJęzyk – poznanie – znaczenie

2. Prof. zw. dr hab. Barbara GawdaEmocjonalna fluencja werbalna. Techniki opisu struktury pojęć

3. Prof. zw. dr hab. Jacek WarchalaSocjolingwistyka a zmiany w języku i zachowaniach/praktykach językowych. Zarys problematyki

4. Dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS i UWMModele ewolucji i inwolucji człowieka a badania i praktyka logopedyczna

5. Prof. zw. dr hab. Mirosław MichalikLogopedia jako nauka sensu largo a logopedia jako nauka sensu stricto. Próba różnicowej refleksji metalogopedycznej

6. Prof. zw. dr hab. Kazimiera KrakowiakLogopedia jako nauka autonomicza w perspektywie zadań logopedów w edukacji włączającej

7. Dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH – Analogia w języku – ustalanie relacji formy i treści narzędziem diagnozy i terapii logopedycznej

8. Dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski, prof. UMCSSłuch a mowa w diagnozie i terapii logopedycznej

9. Dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. USzO wynikach badań nad przyczynami wadliwej wymowy, które prowadzą do zmian w logopedycznej teorii wadliwej wymowy oraz w metodyce diagnostycznego i terapeutycznego postępowania

10. Dr Barbara SamborObiektywne badanie traktu głosowo-artykulacyjnego z wykorzystaniem real-time MRI

11. Prof. zw. dr hab. Danuta Pluta-WojciechowskaEfektywność terapii dyslalii jako kategoria badań naukowych w logopedii

12. Dr Ewa HrycynaWybrane problemy poznania w logopedii (na przykładzie badań nad autyzmem)

13. Dr Ewa BoksaZachowania prewerbalne w procesie diagnozowania spektrum zaburzeń autystycznych

14. Dr Barbara KamińskaLogopedia artystyczna – od intuicji do badań eksperymentalnych

15. Dr Marta WysockaBadania nad prozodią mowy w logopedii – aspekty metodologiczne

16. Mgr Kinga KowalskaWymowa wzorcowa w stylizacji. Gwara podkrakowska w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego w praktyce scenicznej

17. Dr hab. Anita Lorenc, prof. UW, mgr Joanna StempieńStandard postępowania logopedycznego w przypadku osób transpłciowych przechodzących tranzycie

18. Dr hab. Olga Jauer-Niworowska, lek. med. Joanna Peradzyńska, dr hab. Natalia SiudzińskaMetodologiczna interdyscyplinarność w logopedii na przykładzie badań czasu fonacji