Zapraszamy na Konferencję
Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego PAN
„LOGOPEDIA JAKO NAUKA. Przedmiot i metodologia badań”