Skład Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy
Rady Języka Polskiego
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Członkowie RJP

prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Członkowie spoza RJP

 1. prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias – językoznawstwo, logopedia (emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 2. prof. UŁ dr hab. Irena Jaros – językoznawstwo (Uniwersytet Łódzki)
 3. prof. UO dr hab. Grażyna Jastrzębowska – pedagogika, językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Opolski)
 4. prof. USz. dr hab. Liliana Konopska – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Szczeciński)
 5. prof. zw. dr hab. Mirosław Michalik – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 6. prof. UG dr hab. Stanisław Milewski – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Gdański)
 7. prof. UMCS dr hab. Paweł Nowak – językoznawstwo, komunikologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
 8. dr Ewa Hrycyna – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 9. dr Urszula Jęczeń – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 10. prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński – językoznawstwo (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 11. prof. UPH dr hab. Alina Maciejewska – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 12. prof. USz dr hab. Barbara Ostapiuk – językoznawstwo, logopedia (emerytowana profesor Uniwersytetu Szczecińskiego)
 13. prof. zw. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 14. prof. UG dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Gdański)
 15. prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa – językoznawstwo (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 16. prof. UW dr hab. Anita Lorenc – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Warszawski)
 17. prof. UW dr hab. Marzena Stępień – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Warszawski)
 18. dr Barbara Kamińska – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Gdański)
 19. dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – językoznawstwo (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 20. dr Barbara Sambor – aktorstwo, logopedia, językoznawstwo (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 21. dr Ewa Wolańska – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Warszawski)
 22. dr Marta Wysocka – językoznawstwo, logopedia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 23. dr Magdalena Zaorska – aktorstwo, historia sztuki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 24. mgr Anna Gmiterek-Zabłocka – logopedia, dziennikarstwo (radio RMF FM)
 25. mgr Kinga Kowalska – aktorstwo, pedagogika (Szkoła Aktorska SPOT w Krakowie)